white
border border border
borderborder
SADC Somphob Amput Dental Center
white white white white English
border
border border border
border
Specilaty Room Dental Education Room Children Room Dental Update Continuing Dental Education
border
border border border
border clinic border
border border border
border

contact us
white


whiteนอกจากการรักษาความสะอาดของฟันทุกวันด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันแล้ว ทันตแพทย์สามารถช่วยท่านป้องกันฟันผุได้โดย

1. การเคลือบหลุม และร่องฟัน ( Sealant )

  • เป็นการป้องกันฟันผุที่ด้านบดเคี้ยวของฟันกราม
  • เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของฟันกรามที่มีหลุม และร่องฟันลึก มักมีเศษอาหารติดง่าย และแปรงให้สะอาดได้ยาก
  • การเคลือบหลุม และร่องฟัน ด้วยวัสดุประเภท เรซิน ชนิดใส ขุ่น หรือมีสีจะช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารลงไปติดในหลุม และร่องฟัน และป้องกันฟันผุที่ด้านบดเคี้ยวได้

2. การใช้ฟลูออไรด์

  • เป็นการป้องกันฟันผุที่ด้านเรียบของฟัน เช่น บริเวณซอกฟัน และด้านเรียบอื่น ๆ
  • ทำได้โดยการแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ การรับประทานฟลูออไรด์ และการเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์
blank


วัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันมีหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยผุ และบริเวณที่ผุ โดยทันตแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม

การบูรณะด้วยวัสดุสีขาว
1. เรซิน

เป็นวัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันที่มีสี และให้ให้ความสวยงามคล้ายฟันธรรมชาติ มีข้อดีคือไม่ต้องกรอแต่ง จึงไม่เสียเนื้อฟันมาก สามารถยึดติดกับฟันด้วยปฏิกิริยาทางเคมี และกายภาพ แต่มีข้อจำกัด คือ ต้องบูรณะด้วยความระมัดระวังไม่ให้ความชื้นสัมผัสกับบริเวณที่จะอุด

2. กลาสไอโอโนเมอร์ ( GI )

เป็นวัสดุที่มีฟลูออไรด์ผสมด้วย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ส่วนหนึ่ง

3. คอมโพเมอร์

เป็นวัสดุลูกผสมระหว่าง เรซิน กับ GI

การบูรณะด้วยวัสดุสีเงิน

ได้แก่อมัลกัม มีการใช้อมัลกัมในการอุดฟันมานานกว่า 50 ปี แม้จะให้ความสวยงามไม่เท่าเรซิน แต่ก็มีความคงทน สามารถใช้เป็นวัสดุอุดฟันที่มีรอยผุอยู่ต่ำกว่าขอบเหงือก และกันน้ำลายยาก
border
border border border
white white white
white
copyright white
ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช, ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ในประเทศไทย ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมผู้ใหญ่ ทันตกรรมทั่วไป เอ็นโดดอนติกส์ (การรักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก เอกซเรย์ และ วิสัญญีแพทย์ หู คอ จมูก ทันตสุขศึกษา การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ สมภพ อัมพุช คลินิก ส่วนประกอบของฟัน ชุดฟัน อาหารที่มีประโยชน์ การแปรงฟัน
white
 
white