white
border border border
borderborder
SADC Somphob Amput Dental Center
white white white white English
border
border border border
border
Specilaty Room Dental Education Room Children Room Dental Update Continuing Dental Education
border
border border border
border clinic border
border border border
border

contact us
white


whiteประสิทธิภาพของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 50 ปี

(รายงานใน American Dental Association News เมื่อ 15 มกราคม 2546)

ตั้งแต่ปี คศ. 1950-2001 ได้มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 74 รายงาน ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ในเด็กและวัยรุ่นกว่า 42,000 คน พบว่าการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นประจำสามารถลดอัตราฟันผุได้ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับผู้ที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์ และถึงแม้เด็กที่ดื่มน้ำที่มี
ฟลูออไรด์อยู่แล้ว การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ก็ยังมีผลลดการเกิดฟันผุได้
ยาสีฟันที่เด็ก ๆ ใช้จึงควรมีฟลูออไรด์ผสมอยู่นะคะ แต่ในเด็กเล็กที่ยังอาจจะกลืนยาสีฟันได้ ก็อาจจะละเว้นการใช้ยาสีฟัน หรือใช้แต่น้อย เพียงขนาดเท่าหัวไม้ขีดในการแปรงฟัน เพื่อป้องกันการรับฟลูออไรด์มากเกินไปค่ะ


blank

pre-treatment

post-treatment
ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้ทันตแพทย์จัดฟันสามารถเลื่อนฟันด้วยการใช้เครื่องมือถอดได้ที่ทำด้วยพลาสติกใส (Invisalign) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน ข้อดีของเครื่องมือนี้คือ 1. ความสวยงาม เพราะเครื่องมือเป็นพลาสติกบางใส ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือระหว่างที่จัดฟัน 2. เครื่องมือนี้ถอดออกได้ ผู้ป่วยจึงสามารถถอดออกและรับประทานอาหาร หรือทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ 3. ไม่มีเหล็กหรือเครื่องมือติดแน่นที่ทำให้เกิดความรำคาญ การจัดฟันด้วย Invisalign เริ่มจากทันตแพทย์จัดฟันตรวจการสบฟันทางคลินิก รวมทั้งการเอ็กซ์เรย์, พิมพ์ปากและถ่ายรูป เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในการสบฟัน และให้คำปรึกษาว่าสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงพิมพ์ปากอีกครั้งเพื่อส่งไปทำเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีด้าน 3-D computer imaging ที่ผลิตเครื่องมือเป็นชุดออกมาตามการเคลื่อนฟันที่กำหนดในคอมพิวเตอร์ ผู้ป่วยจะใส่เครื่องมือตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทานอาหารและแปรงฟัน ฟันจะเคลื่อนทีละเล็กทีละน้อย ผู้ป่วยจะเปลี่ยนเครื่องมือทุก ๆ 2 สัปดาห์ และพบทันตแพทย์ทุก 4-6 สัปดาห์ เพื่อตรวจสภาพฟันและประเมินความก้าวหน้าในการรักษา โดยทั่วไปการรักษาจะใช้เวลา 12-18 เดือนขึ้นกับลักษณะการสบฟัน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูตัวอย่างผู้ป่วยที่จัดฟันด้วยเครื่องมือนี้ สามารถค้นหาได้ที่ www.invisalign.com หรือนัดปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันของคลินิกได้ที่ คลินิกตึกชาญอิสสระ โทร (02) 234-5610-11, คลินิกสาขาว่องวานิช โทร (02) 645-0410-3 หรือ E-mail : dentist@somphob-amput-clinic.com
border
border border border
white white white
white
copyright white
ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช, ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ในประเทศไทย ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมผู้ใหญ่ ทันตกรรมทั่วไป เอ็นโดดอนติกส์ (การรักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก เอกซเรย์ และ วิสัญญีแพทย์ หู คอ จมูก ทันตสุขศึกษา การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ สมภพ อัมพุช คลินิก ส่วนประกอบของฟัน ชุดฟัน อาหารที่มีประโยชน์ การแปรงฟัน
white
 
white