white
border border border
borderborder
SADC Somphob Amput Dental Center
white white white white English
border
border border border
border
Specilaty Room Dental Education Room Children Room Dental Update Continuing Dental Education
border
border border border
border
Specialty ส่วนประกอบของฟัน
ชุดฟัน
อาหารที่มีประโยชน์
การแปรงฟัน
border
border border border
border clinic border
border border border
border

Somphob Amput Dental Center - Charn Issara Building 1
white
วิธีแปรงฟันในเด็ก (ฟันน้ำนมและฟันผสม)
ถ้าผู้ปกครองแปรงให้เด็ก ให้เด็กหันหลังให้ผู้ปกครอง แล้วนอนเอนให้ศรีษะหนุนที่ตัก ไม่จำเป็นต้องใส่ยาสีฟัน ในเด็กเล็กที่อาจกลืนยาสีฟันได้ และเด็กอาจจะไม่ชอบฟอง ถ้าสามารถใช้ยาสีฟันได้แล้ว ให้ใส่แต่เพียงน้อยขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเท่าปลายก้านไม้ขีดเท่านั้นwhite

จับแปรงโดยให้นิ้วหัวแม่มือกดที่ด้ามแปรงดังรูปblank

การแปรงฟันด้านนอก


white


blank

การแปรงฟันด้านใน


white

blank
 
border
border border border
white white white
white
copyright white
ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช, ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ในประเทศไทย ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมผู้ใหญ่ ทันตกรรมทั่วไป เอ็นโดดอนติกส์ (การรักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยกรรมช่องปาก เอกซเรย์ และ วิสัญญีแพทย์ หู คอ จมูก ทันตสุขศึกษา การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ สมภพ อัมพุช คลินิก ส่วนประกอบของฟัน ชุดฟัน อาหารที่มีประโยชน์ การแปรงฟัน
white
 
white